Vi har 29 gæster og ingen medlemmer online

Hvad sker fra du bestiller tid til du har fået et nyt høreapparat?

Når du vælger vores klinik, vil vi:

 1. Aftale en tid til hvornår, du kan kommer på besøg (vi har pt. ingen væsentlig ventelister).
  Vi har også mulighed for virksomhedsbesøg og besøg i sygehus/plejehjem. Tag kontakt for en aftale.

 2. Ved høreprøven, får man et par hovedtelefoner på.
  Her bliver man præsenteret for toner i forskellige frekvenser og på forskellige niveauer.
  Man skal gentage nogle tal og efterfølgende nogle ord.
  Dette giver os et billede af, hvordan hørelsen er og hvordan vi bedst kan afhjælpe et evt. høretab. 
  Hoerekurve maaling 

 3. Hvis vi finder et væsentligt høretab, der bør behandles og det er første gang du skal have høreapparater, sendes du videre til en ørelæge med henblik på en henvisning.
  Du kan selv vælge hvilken ørelæge du vil benytte, eller vi kan hjælpe dig med at anvise èn.
  Dette er nødvendig for at du kan søge om offentlige tilskud, så en del af udgiftene til dine nye høreapparater bliver dækket.
  Læs mere om reglerne for offentlig støtte her. 
  lesmere

 4. Når du har fået din henvisning, så kan vi sammen finde det høreapparat som passer bedst til dig.
  Du har 4 års fabriksgaranti, og fri efterkontrol og justering af apparaterne.

Vi ser frem til et hyggeligt og godt samarbejde.

Bestil tid i dag. 

button